Activism

Folkereisning mot krig (FMK) er den norske avdelingen av War Resisters’ International, et nettverk av samarbeidende fredsorganisasjoner.

FMK har et ikkevoldelig og pasifistisk grunnsyn.

Organisasjonen forfekter ikke noen bestemt politisk idé, men søker å forene ulike ideologiske holdninger i en felles kamp for fred og rettferdighet.

People’s Resistance to War (FMK) is the Norwegian branch of War Resisters’ International, a network of cooperating peace organizations.

FMK has a nonviolent and pacifist basic view.

The organization does not advocate any particular political idea, but seeks to unite different ideological attitudes in a common struggle for peace and justice.