Aktivisme

Folkereisning mot krig (FMK) er den norske avdelingen av War Resisters’ International, et nettverk av samarbeidende fredsorganisasjoner.

FMK har et ikkevoldelig og pasifistisk grunnsyn.

Organisasjonen forfekter ikke noen bestemt politisk idé, men søker å forene ulike ideologiske holdninger i en felles kamp for fred og rettferdighet.