Bidrag / donations

Hvis du vil gi støtte til min utdanning i Filmproduksjon som starter høsten 2021, så er du velkommen til å gi et bidrag.

If you want to support my Filmproduction education starting Autumn 2021, you are welcome.