Videoer av konferanser / priser


Pristilbud på filming, klipping og redigering:


Frakt av utstyr / oppmøte / rigging av utstyr: 1500,- kr.


Opptak av foredrag

Innledning på max 15 minutter: 700,- kr.

Foredrag på ½ time: 1000,- kr.

Foredrag på 60 minutter: 2000,- kr.

Foredrag (hovedinnlegg) på 1 ½ time: 2500,- kr.


Klipping og redigering (inkl. PP-presentasjoner)

Konferansepakke – heldagskonferanse: 5000,- kr.


Underholdning

Musikalske innslag / standupshow:

700,- kr. pr. påbegynte 20 minutter


Filming av døvetolk (inkludert klipping og redigering)

Konferansepakke – heldagskonferanse: 2500,- kr.


Ekstra arbeid som ikke inngår i avtale: 600,- kr. / time


Andre typer arrangementer etter forespørsel og inngått avtale


Se noen av mine tidligere produksjoner her:

https://vimeo.com/user12142720