Produkter / priser

Diktsamlingen «Refleksjoner over livet»: kr. 60,-

Cd-en «Dance against the establishment»: Nedlastning fra iTunes kr. 105,- Søk på «Non Verbal Attack»

Cd-en «Electronic»: Nedlastning fra iTunes: kr. 105,- Søk på «Non Verbal Attack»

Cd-en «Hope for the future»: Kr. 120,- for fysisk cd.
Nedlastning fra iTunes: kr. 60,- Søk på «Non Verbal Attack»

Singelcd-en «Tribal Art»: Nedlastning fra iTunes: kr. 95,- Søk på «Non verbal attack»

Cd-en «Let’s stick together»: kr. 150,- for fysisk cd. Nedlasting fra iTunes: kr. 72,-

Cd-en «Freedom»: kr. 150,- for fysisk cd. Nedlastning fra iTunes: kr. 35,-

Cd-en «Botanical»: Nedlastning fra iTunes: kr. 72,-

Cd-en «Cathedral»: Nedlastning fra iTunes: kr. 84,-

Cd-en «Room With a view»: Nedlastning fra iTunes: kr. 35,-

Ekteskapdiktene: kr. 250,- ferdig innrammet. Egner seg godt som bryllupsgaver

Porto kommer i tillegg for alt som sendes i posten.

Send din bestilling på epost: binpeder@gmail.com,
eller sms til: 468 35 790